Cheerleading

I 2010 oppretta Ø.I.L. ei eiga gruppe for cheerleading. Grunnlaget var ei gruppe jenter i 16-20 års-alderen frå Ørskog og nærliggjande kommunar. Denne jentegruppa vart nedlagt, men grunnlaget for interessa  mellom yngre jenter frå Ørskog var lagt. Nokre litt eldre jenter stilte opp som leiarar/instruktørar. Treningane skjer i Ørskoghallen.  Les meir: Cheerleading-intro