Nytt styre i Idrettsskulen=)

Under årsmøtet for Idrettsskulen den 08.01.13 blei det valgt nytt styre.

Oddbjørn Saure og Robert Sjøholt gjekk ut av styret. Inn kom Gunnhild Viset Frisnes og Annbjørg Gjerde!

Dei blir styremedlemmar. Aslak Benjaminsen (styremedlem 2012) blir ny leiar. Kjellaug Stokke held fram som økonomiansvarleg.

Aslak er å treffe på telefon 92636058.

Meir info om våren 2013 vil komme.

 

 

Idrettsskulen er i gang!

 

Idrettsskulen hadde første dag i Idrettshallen 11.09.12. Over 30 barn med foreldre hadde ei fin økt med leik og idrettsaktivitet i hallen. Neste gang er tirsdag 18.09.12. Flere barn er hjertelig velkommen!

Div info Idrettsskulen

Det nærmer seg jul. Idrettsskulen, dei flinke borna og dei dyktige foreldra tek derfor en velfortjent ferie! I haust har det vore totalt 52 born innom Idrettsskulen. Heile 40 (25 gutar og 15 jenter) har vore tilstades 3 gongar eller meir!  Dette er fantastisk! Giro blir sendt ut.

Oppstart etter nyttår blir 08.01.13 kl. 17.30.

Årsmøte blir som orientert 04.12.12. holdt samme dag (altså 08.01.13. holdt på samme stad, i det samme tidsrommet) Evt. saker meldes til Robert Sjøholt (telefon 997 48 878).

Vi treng to nye styremedlemmer i 2013. Interesserte melder seg. Dette må også som orientert 30.10.12 og 04.12.12 på plass på nyåret.

Ellers så har Idrettsskulen etter søknad til Idrettskretsen fått refundert vel 7000 kroner av totalt brukte 21.000 kroner. Dette gikk i vår til innkjøp av nytt utstyr i hallen og til bassenget.  Det kan dermed investeres i enda meir utstyr, da det er meir midler som kan disponerast!

Bassenget skal etter sigende åpnes på nyåret!

Dette til orientering!

God Jul!

 

Mvh Robert Sjøholt  

Endringar haust 2012 - bassenget stengt

Vi må berre beklage, men bassenget vil vere ute av drift det meste av hausten pga bestilling og montering av nytt ventilasjonsanlegg. Vi håper det er klart til bruk frå nyttår.

Idrettskulen vil dermed bli i idrettshallen kvar tysdag 17.30 - 18.30.