CHEERLEADING vThea Elise Aasen

Thea Elise Aasen:

CHEERLEADING – og ØIL.:

 

Cheerleading er ein konkurranseidrett der laga vert vurderte for sine koreograferte show. Rutinane inneheld blant anna pyramidar, kast, cheer (som er rop), hopp, turn og stunts. Cheerleading er ein lagidrett der alle sin innsats vert vekat like høgt.

Dette er ein sport som passer alle i alle aldersgrupper, varierte utfordringar. Det å sette saman ei rutine krev tid og  innsats frå trenarar og utøvarar, samt godt oppmøte frå alle. 

Cheerleading startat på Princeton University i USA for over 100 år siden. På 80-tallet begynte ein med eigne konkurransar for cheerleadarar. Dei første laga i Norge starta opp så seint som på midten av 90-tallet, og idretten har hatt ein formidabel vekst. Norge er i toppen både i Europa og verda, med tallrike medaljer både frå EM og VM. Det internasjonale forbundet International Cheer Union har 3,5 millionar medlemmer i over 100 medlemsland frå heile verda. Idretten er anerkjent av SportAccord. Cheerleading har også blitt ei gren i OL. I cheerkategoriane vert det blant annet gjeve poeng for: Vanskegrad og gjennomføring på pyramidar og stunt/kast Synkronitet og formasjoner Turn og akrobatiske element Dans, obligatoriske hopp og spesielle armrørsler. Fart og flyt i overføringar frå eitt moment til eit anna Totalt uttrykk, energi og styrke. 

 

Ørskog Angels Cheerteam:

Ørskog Angels Cheerteam vart starta i 2010 og var opprinneleg eit lag for jenter og gutar i alderen 10 - 15 år. Laget vart oppretta av Mariell G. Aasen og Thea Elise V. Aasen, som då var utøvarar på Hurricanes Cheerteam i Ålesund, for og kunne tilby cheerleading for deira små søstre heime i Ørskog. Laget starta opp i Ørskoghallen og held til der framleis. 

Etter kvart som klubben har vakse og fått fleire medlemmer, har vi kunne delt inn i fleire lag. I 2018 har Angels laga: Mini1 for 3. klasse, Mini2 for 4. klasse, Peewee for 5. - 7.klasse, Junior for 7. - 10. klasse og senior for 10 klasse og eldre. Nokre av klassene overlappar, der kan utøvarar sjølv velge kva nivå dei vil ligge på. 

 

Opptredenar:

Angels er veldig glad i å opptre, både på store og små arrangement. Sjølv arrangerer Angels opptredenar i Ørskoghallen på vinter-halvåret. Elles så har vi Ørskogdagane som fast arrangement å opptre på. Om ein vil at Angels skal delta på andre arrangement er det viktig å gi beskjed i god tid, då ei rutine tek lang tid å planlegge og øve inn. Samt må ein ta omsyn til underlag. Cheerleading er ein sport som krev matter. Opptredenar utandørs krev opplett, og tørt underlag til å ha matter på. 

Junior- og seniorlaget deltek aktivt på konkurransar, der målet er å kvalifisere seg til NM og gjere det best mulig under NM. Cheerleading har blitt ein populær sport, og klubben veks for kvart år. 

 

For mer info. Angels Cheerteam besøk gjerne facebooksida vår: https://www.facebook.com/orskogangels/ og heimesida til ØIL

 

 

Tidligare resultat i konkurranse:

 

Winter Open i Drammen:

2016 - Angels Divine (Junior): 4.plass, lvl3

2017 - Angels Divine (Junior): 5.plass, lvl3

2018 - Angels Divine (Junior): 4.plass, lvl5

 

NM i Tønsberg:

2016 - Angels Divine (Junior): 5.plass, lvl3

2017 - Angels Divine (Junior): 2.plass, lvl3

2018 - Angels Divine (Junior): 5.plass, lvl5

 

Thea Elise Aasen