JUBILEUMSFEST

ØIL 100 år:

JUBILEUMSFEST

Vi går inn i siste del av ØIL sitt jubileumsår - 100 år 1918 - 2018.

Ulike arrangement har funne stad.

Litt står att - mellom anna ein jubileumsfest/kvitduksfest.

Stad: Kulturhuset

Tid: Laurdag 24. november frå kl 18.00

Vi kjem attende med mykje meir om innhald og praktiske opplysningar - påmelding o.a..

ØIL si jubileumsbok er meininga å få lansert på denne festen.

Mange brikker skal på plass. Saman skal vi greie det!

Vi tek sikte på at alle som ønskjer å ta del vil få høve til å melde seg på denne festen. Merk av på kalenderen!!

Ragnar Bakken - leiar ØIL -