STYREMØTE ØIL 30.08.16 - SAKLISTE

 

 STYREMØTE ØIL 30. AUG. 16 - SAKLISTE

 

Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke -– Frode Dyrkorn – Tine J. Steinset – Kamilla Vestre Cevallos - Jan Petter Øvstedal – Anne Sofie Valgermo – Emma Karoline Hanssen – Kjell Petter Braute - Anne Grete Refsnes Tennfjord – Stian Eidhammer - Kjetil Ramsvik

 

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

 

Tid: Tysdag 30. august 2016 – kl. 19.00.                  

Stad: Ørskoghallen

 

Saker:

 • 1. Møtebok frå styremøte 14.06.2016. Vedlagt.

 

 

 • 2. Nytt frå gruppene i ØIL.

 

     Cheerleading – Fotball – Friidrett - Idrettsskule – Ski og trim – Sykkel –Volleyball.

     Vi informerer og spør - om arbeidet i gruppene. Gladnytt! Utfordringar! Problem!

   Ta med litt om økonomien i gruppene. Vi ser også framover.

   Gruppeleiarar førebur korte orienteringar!

 

    3. Friidrettsanlegg – endeleg avtale mellom ØIL og ØK.                            

     Saka vart sist handsama i styremøte 14.06.16 – sjå vedlagde møtebok frå dette møtet.

     Avtale inngått. Vidare oppfølgjing av avtalen.

                                                                                                                                            

 • 4. Kommunal plan for idrett og friluftsliv. Rullering handlingsplan.

 

     Årleg rullering av planen. Sjå vedlegg + heile planen i eige dokument.

 

 • 5. Postvegmarsjen 2016.                                                                     

 

     Tidspunkt – førebuingar – oppgåvefordeling.

 

 • 6. Arbeidsplanar ØIL + oppgåvefordeling styret. 

 

  1. Endeleg godkjenning av planane – framlegg ligg ved saka.
 • 7. Medlemsregistrering m.m. KlubbAdmin – organisering

 

         Dette arbeidet må drøftast vidare. Sjå vedlegg.

 

 • 8. Treningstider Ørskoghallen 2016-2017. Fordeling 
 • 9. Fordeling av midlar 2016

 

       Oversyn følgjer vedlagt. Gruppene vurderer sine behov for tilskot.                          

 

    10.Skiløypetrase Liasætra – Steinsetsætra – status.

       Arbeidet så langt – vidare framover.

    11. Skriv og meldingar 30. august 2016

 1. na) Grindløe Verahornet – sluttarbeid. Opning – dato? MUNNLEG
 2. b) Nyhetsbrev NIF – nr 4 – 2016 – gjennomgang. VEDLEGG
 3. c) Politiattestar – status. MUNNLEG
 4. d) Mobiltelefonar – innsamling – organisering. VEDLEGG
 5. e) Jubileumsbok – status. MUNNLEG
 6. f) Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG
 7. g) Benkar frå LHL – tilbod. VEDLEGG
 8. h) Nettsida/facebook – bruk – utfordringar. Nye brukarar. MUNNLEG
 9. i)   Kontodisposisjonar Ø.Sparebank. VEDLEGG
 10. j)   Ørskoghallen – driftsstyre – arbeidet med regelverk mm. VEDLEGG
 11. k) Fotballhefte 2016. MUNNLEG
 12. l)   Futsal Cup 2016. VEDLEGG
 13. m) Stikk ut – stor suksess. VEDLEGG
 14. n)   Spelemidlar utstyr - fotball. Søknad? VEDLEGG
 15. o) Forsikring utstyr ØIL – Ørskoghallen. MUNNLEG
 16. p) Nabovarsel Sjøholt skule. MUNNLEG
 17. q) Kurs Ålesund 20.- 21. sept. VEDLEGG
 18. r)   Tilskot anlegg. VEDLEGG
 19. s)   Drifta av Ørskoghallen –- orden – brukarmøte mm. MUNNLEG
 20. u) Utstyrsbyttekveld ØIL hausten 2016? Ansvar. VEDLEGG
 21. v) Elghufsintervall – trening – invitasjon. VEDLEGG
 22. w) Ørskoghallen – reglar bruk – oppfølgjing. VEDLEGG
 23. x) Canal Digital – søknad «Gir Tilbake» MUNNLEG
 24. y) Gapahuk måling – grindløe torv mm utgifter. MUNNLEG
 25. z) Gebyr Ørskog kommune uavklara sak. MUNNLEG  

   æ) Møteplan – aktuelt eller? MUNNLEG

   ø) Kurs – møte – samlingar – rutinar. MUNNLEG

   å) Oppmoding frå Friluftsrådet

 

  12. Eventuelt andre saker

 

Ved forfall: Kvar ordnar med vara!!

Forfall medlemmer arbeidsutvalet: Vara: 1. Per Even Brautehaug.– 2. Frank Urke.

Forfall frå leiarar i gruppene: Ein annan frå gruppa då møte!

 

VEL MØTT!

 

Ørskog, 22.08.2016.               ØIL – Ragnar Bakken - leiar -