Volleyball - trenarar - etterlysing

Vi konstaterer at volleyballgruppa kjenner seg nede i ein bølgedal. For tida har vi ikkje tilbod til aldersbestemte klasser. Årsaka er først og fremst mangel på trenarar. Vi går difor ut med ei sterke etterlysing: TRENARAR TIL EI ELLER FLEIRE GRUPPER FOR BARN/UNGE INNAN VOLLEYBALL MÅ VI PRØVE Å FÅ PÅ PLASS! Difor denne korte meldinga. Meld deg eller kom med tips om aktuelle namn. Vi tek mot med glede og takk!! Meld frå til leiar i gruppa Anne Grete Refsnes Tennfjord

Med helsing Ragnar Bakken - leiar ØIL -