Styremøte ØIL 17.11..14 - sakliste

Styremøte ØIL 17.11.2014 - sakliste

 

 

 STYREMØTE  ØIL 17. NOVEMBER 2014 - SAKLISTE

 

Ragnar Bakken – Jan Petter Øvstedal – Tone Oliv Misund – Tine Steinset – Merete Refsnes –

Ireen Sjøholt – Annbjørg Gjerde Ramsvik – Emma Karoline Hanssen – Kjell Petter Braute -

Anne Grete Refsnes Tennfjord – Linda Vestre -  Kjetil Ramsvik –

 

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tid: Måndag 17. november 2014 – kl. 19.00.          

Stad: Ørskoghallen

 

Saker:

 

1.      Møtebok frå styremøte 2. september 2014. Vedlagt.

      Oppfølgjing av vedtaka frå møtet. Gjennomgang – eventuelle merknader.

 

2.  Vi informerer kvarandre - nytt frå dei sju gruppene i ØIL.

     Cheerleading– Fotball –  Friidrett - Idrettsskule – Ski og trim – Sykkel –Volleyball.

     Vi informerer og spør - om arbeidet i gruppene. Gladnytt! Utfordringar! Problem!

     Gruppeleiarar førebur korte orienteringar!

    

       3.  Nye tiltak/arrangement mm innan ØIL.

            Jf. vedtak i sak 3 frå møte 2. sept. 2014 – kva er gjennomført – statusrapport!

 

      4.  Friidrettsanlegg – situasjonsrapport.

           Eventuelt nytt sidan saka sist stod på dagsorden (02.09.14).

 

       5. Vardebrenning – jf 1814 – 2014.

                                                                                                                                  

      6.  Ørskogfjellet som friluftsområde – tursti/løype Liasætra – Ørskogfjellet – sløyfe frå

           Liasæta. Eventuelt nytt -Status knytta til arbeidet så langt.

 

      7. Bygging av gapahukar – Liasætra – Verahornet. Vidare arbeid

 

      8.   Lysløypa Brauta – oppgradering /reperasjon av straumboks                                

       

      9.   Arbeid fram mot årsmøta i grupper og hovudlag 2015.                                                                                      

            Årsmøta i grupper og hovudlag. Årsmeldingar. Rekneskap. Val/valnemnd. Tidsfristar.

 

     10.  Reguleringsplan for skuleområdet(Sjøholt skule). Oppstart – uttale.

       

     11. Rullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsdelen.

           Vedlagt framlegg til handlingsplan. Uttalefrist 10.11.14.

 

    12.  ØIL 100 år 25.02.2018. Jubileumsbok?  - jubileumsmarkeringar?

 

    13. Skriv og meldingar.

     a) Fotballhefte 2014.

     b) Lagerhall/plasthall – siste nytt – oversending 03.11.14.

     c) Fair Play skolen

    d) Sandvolleyballbaner – sluttarbeid renovering – dugnad – økonomi. Noko nytt her?

     e) Politiattestar – status. Nye retningslinjer.

     f)  Avisomtale – ymse utklipp – lokalavisa.

    g)  Spelemidlar til utstyr 2014 – har nokon søkt?

    h)  Nettsida – bruk – utfordringar. Nye brukarar.

    i)  Nytt frå Skatteetaten/NAV/SSI.

    j)  Måsøyra – uttale frå ØIL

    k) Møterunden 2014 – evaluering – oppfølgjing.

    l)   Brukarmøte Ørskoghallen? Når? Reglar og rutinar bruk av hallen.

   m)  Ørskoghallen treningstider 2014-15 – endeleg oppsett.

    n)  Ravn 100 år – fest mm 22. nov + arrangement 23. nov. – Invitasjon.

    o)  ØIL med deltakar kretslag – Magnus Jørgenvåg.

    p)  Fornya logo ØIL – vektorisert.

    q)  Kretsting SFK + jubileumsgalla innkalling.

    r)  Kampvestar fotball.

    s) SFK – kretsmeistermarkering 021114 – Color line.

    t)  Konferanse Ålesund 21.- 22. nov – folkehelse.

    u) Leigesatsar Ørskoghallen.

    v) Futsal KM m.m. – arr. v/ØIL – Anna nytt frå fotball – trenar 2015 + statistikk.

    w) Styremøte friidrett 10.09.14.

    x)  Cheerleading med nytt styre

    y) Førstehjelpskurs 07.10 og 11.11.14.

    z) Liste fordeling av midlar grupper og hovudstyre 2014.

    æ) Søknad midlar Sparebanken Møre.

    ø)  3-er fotball ---

    å)  Drifta av Ørskoghallen – driftsstyre – organisering – eventuelt nytt?

      

   14. Eventuelt andre saker.

   

 

Ved forfall: Kvar ordnar med vara!!

 

Forfall medlemmer arbeidsutvalet: Vara: 1. Caroline Vestre – 2. Per Even Brautehaug.

Forfall frå leiarar i gruppene: Ein annan frå gruppa då møte!

 

 

VEL MØTT!

 

Ørskog, 08.11.2014.               ØIL – Ragnar Bakken - leiar -           styre øil 171114