FØRSTEHJELPSKURS

ØIL arrangerer førstehjelpskurs 7. oktober og 11. november - for alle interesserte knytta til Ørskog I.L.

Meir info får du ved å kontakte Ireen Sjøholt. Trenarar, leiarar m,.fl. bør vere aktuell målgruppe.

Meld deg på ein av kveldane - framleis ledige plassar. Ring Ireen og bli med på kurset!

 

RB