Styremøte ØIL 2. september 2014 - sakliste

Nedafor finn du saklista til styremøte 2. september 2014:

 

Ragnar Bakken – Jan Petter Øvstedal – Tone Oliv Misund – Tine Steinset – Merete Refsnes –

Ireen Sjøholt – Annbjørg Gjerde Ramsvik – Emma Karoline Hanssen – Kjell Petter Braute -

Anne Grete Refsnes Tennfjord – Harry Klein Hulse -  Kjetil Ramsvik –

 

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

 

Tid: Tysdag 2. september 2014 – kl. 19.00.              

 

Stad: Ørskoghallen

 

Saker:

 

1.      Møtebok frå styremøte 16. juni 2014. Vedlagt.

      Oppfølgjing av vedtaka frå møtet. Gjennomgang – eventuelle merknader til møteboka

 

2.  Vi deler nytt frå dei sju gruppene i ØIL.

     Cheerleading– Fotball –  Friidrett - Idrettsskulen – Ski og trim – Sykkel –Volleyball.

     Vi informerer kvarandre og spør - om arbeidet i gruppene. Gladnytt! Utfordringar! Problem!

     Gruppeleiarar førebur korte orienteringar!

    

3.  Nye tiltak/arrangement mm innan ØIL. Jf. brev til gruppene datert 30.07.14. Vedlagt.

 

      4.  Friidrettsanlegg – situasjonsrapport.

           Eventuelt nytt sidan saka sist stod på dagsorden (16.06.14).

           (På saklista heilt fram til opning av ny stadion)

                                                                                                                                     

      5.  Fordeling av midlar  grupper – hovudstyret. Jf vedlagde oppsett.

                                                                                                                             

      6.  Ørskogfjellet som friluftsområde – tursti/løype Liasætra – Ørskogfjellet – sløyfe frå

           Liasæta. Eventuell nytt frå oppretta gruppe?

           Status knytta til arbeidet så langt.

 

      7.   Bygging av gapahukar – Liasætra – Verahornet. Samarbeid/tilskot frå LHL.

            Odd Grande vil informere oss.

                                                                                                                                                  

      8.   Bruk av Ørskoghallen 2014-2015 – søknad - fordeling innan ØIL

            Felles søknad – kartlegging av behova i gruppene – prosedyre ved fordeling – prioriteringar. Delegere sluttarbeidet.

 

      9.  Drifta av Ørskoghallen – organisering – nedlegging av driftsstyret?

           Vi vurderer saka ut frå vedtaket i k.styret 19. juni 2014. Saksdokument og vedtak ligg ved.    

       

   10.  Skriv og meldingar.

     a) Nyhetsbrev frå Idrettskretsen.

     b) Lagerhall/plasthall – noko nytt?

     c) Aktivitetsmidlar m.m. – følg med på NIF si heimeside - MRIK

    d) Sandvolleyballbaner – sluttarbeid renovering – dugnad – økonomi.

     e) Politiattestar – status.

     f)  Avisomtale – ymse utklipp – lokalavisa.

    g)  Grasrotandelen - situasjonsrapport

    h)  Nettsida – bruk – utfordringar – vi satsar på endå meir bruk! Nye brukarar.

    i)  Vare- og tenestemoms 2014 – frist 15. august. Søknad.

    j)  Møterunden 2014 arr. Fylkeskommunen

    k) Nøklar – nøkkelkort Ørskoghallen.

    l)   Ørskog sparebank –kontoar – jf nye reglar - opprydding.

   m)  LAM- midlar tildeling 2014

    n)  Dugnader – stell av anlegg.

    o)  Norway Cup 2014 – deltaking frå ØIL

    p)  Leiar ØIL i Fotballheftet 2014

    q)  Måsøyra, planar og opparbeiding. Notat til orientering.

    r)  Dugnad Postvegen 4. september.

    s) Postvegmarsjen – ØIL trim medarrangør.

    t)  Midlar frå Tafjord – volleyballgruppa – 5000 kr.

    u) Reglar mm – bruk av Ørskoghallen.

 

  11. Eventuelt andre saker.

   

Ved forfall: Kvar ordnar med vara!!

 

Forfall medlemmer arbeidsutvalet: Vara: 1. Caroline Vestre – 2. Per Even Brautehaug.

Forfall frå leiarar i gruppene: Ein annan frå gruppa då møte!

 

 

VEL MØTT!

 

Ørskog, 17.08.14.                   ØIL – Ragnar Bakken - leiar -             styre øil 020914