Hovudlaget

ØRSKOG IDROTTSLAG (ØIL) vart skipa 24. februar 1918. Laget rundar såleis 94 år i 2012 – og kan førebu seg på 100-årsmarkering i 2018.

 Ørskog IL

Slagord ØIL

ØIL 100 ÅR - SLAGORD

Konkurranse om å kome fram til eit godt slagord for ØIl i samband med 100 år i 2018

Kom med framlegg. Kort og fyndig!!

Til Ragnar Bakken - leiar -

Styremøte 28. november - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 28. november 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades:Ragnar Elias Bakken - Jan Petter Øvstedal - Kamilla Vestre Cevallos - Kjell Petter Braute –Emma Karoline Hanssen – Anne Grete Refsnes Tennfjord - Anne Sofie Valgermo – Stian Eidhammer 8 av 12 medlemmer/vara.

Forfall Stine Ødegård Urke - Tine J. Steinset - Frode Dyrkorn - Kjetil Ramsvik-

Ref. på møtet: Leiar

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                               Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Les meir: Styremøte 28. november - møtebok

Styremøte 24. oktober 2017 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 24. oktober 2017 kl. 20.00.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                   Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke - Frode Dyrkorn - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute –– Anne Grete Refsnes Tennfjord. 6 av 12 medlemmer/vara.

Forfall/ikkje møtt: Tine J. Steinset - Kamilla Vestre Cevallos - Kjetil Ramsvik- Stian Eidhammer - Emma Karoline Hanssen - Anne Sofie Valgermo

Frå fotball sak 1 og 2: Frode Balseth , Per C. Gillebo. Jf. innkallinga

Frå friidrett sak 1 og 2: Kåre Jonny Braute, Per C. Gillebo. Jf. innkallinga

Ref. på møtet: Leiar Ragnar Bakken

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                               Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Les meir: Styremøte 24. oktober 2017 - møtebok

Styremøte 3. oktober 2017 - møtebok

MØTEBOK

STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

Tysdag 3. oktober 2017 kl. 19.00.

Ørskoghallen

Til stades:                                                                                                                                   Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke - Tine J. Steinset - Jan Petter Øvstedal - Kjell Petter Braute – Emma Karoline Hanssen – Anne Grete Refsnes Tennfjord. - Anne Sofie Valgermo – Per Even Brautehaug (vara for Kamilla). 9 av 12 medlemmer/vara.

Forfall Kamilla Vestre Cevallos - Frode Dyrkorn - Kjetil Ramsvik - Stian Eidhammer

Ref. på møtet: Sekretær Tine J. Steinset

Innkalling – pr. e-post + post. Ingen merknader.                                                                                                              

Til saklista: Saklista vart godkjend utan merknader.

Les meir: Styremøte 3. oktober 2017 - møtebok