styremøte 25. februar 2019 sakliste

 

 

 

 

 

Ragnar Elias Bakken – Stine Ødegård Urke – Frode Dyrkorn – Linn Tove Lid – Siv Krokfoss - Jan Petter Øvstedal – Anne Sofie Valgermo – Emma Karoline Hanssen – Kjell Petter Braute - Anne Grete Refsnes Tennfjord – Stian Eidhammer - Ola Mogstad.

 

 STYREMØTE – ØRSKOG I.L.

 

Tid: Måndag 25. februar 2019 – kl 19.00   

Stad: Ørskoghallen

 Saker:

 

 • Enjoy – bonusguiden – Henrik Solheimsnes presenterer eit inntekstsgjevande prosjekt for ØIL

 

 

 • Møtebok frå styremøte 23. januar 2019. Vedlagt.

 

 

 • Nytt frå dei sju gruppene i ØIL også på dette møtet.

 

     Cheerleading – Fotball – Friidrett - Idrettsskule – Ski og trim – Sykkel –Volleyball.

     Vi informerer og spør - om arbeidet i gruppene. Gladnytt! Utfordringar! Problem!

     Ta med litt om økonomien i gruppene. Vi ser også framover.

     Gruppeleiarar førebur korte orienteringar!

 

 1. Nytt idrettsanlegg – siste nytt i saka.

Saka vart seinast handsama i styremøte 23.01.19 + ei rekkje møte i åra før                      

 

 • Årsmøte 2019 – 19. mars 

 

  1. Sakskart - ordinære årsmøtesaker. Andre saker?
 • Løypetrase Liasætra - Steinsetsætra

 

Spelemidlar – Opningsarrangement.

 

 • Jubileumsboka ØIL 2018

 

 1. Vidare salgsarbeid – rapport om sal så langt. Økonomi.

 

 • Idrettsråd nye Ålesund kommune siste nytt i saka.

 

 

 • Medlemsregistrering – statusrapport 

 

  1.  
  2. Medlemar – kontingent 2018 m.m. Stryke ikkje-betalande frå 2018?
 • Ørskogdagane 2019 – deltaking?

 

 

 • Samarbeidsavtale ØIL – Tafjord.

 

 

 1. Skriv og meldingar 25. februar 2019

 

 • Treningstider Ørskoghallen MUNNLEG/VEDLEGG
 • Brukarutval Ørskoghallen. MUNNLEG
 • Politiattestar – orientering/status. MUNNLEG
 • Avisomtalar – ymse utklipp – lokalavisa. VEDLEGG
 • Kurs –møte –samlingar. VEDLEGG/MUNNLEG
 • Ørskogfjellet skilag – styrereferat m.m. VEDLEGG
 • Skadeverk stadion og utstyr – status MUNNLEG
 • Møte vedk Svartløkområdet referat. VEDLEGG
 • Nyhetsbrev NIF – MRIF. VEDLEGG
 • Jubel på Color Line –90.000/70.000 kroner – bruk av pengane – MUNNLEG
 • Tilskot skilting samarbeid med Runa Klock. MUNNLEG
 • Rekningar – ALLTID attestering! MUNNLEG    
 • Serietilbod fotball 2019 – påmeldingar frå ØIL. MUNNLEG
 • Idrettsanlegg avtale med Ørskog sparebank – jf. Ørskog kommune. VEDLEGG
 • Eventuelt andre skriv eller meldingar MUNNLEG

 

 1.  

 

 1. Eventuelt andre saker

 

Ved forfall: Kvar ordnar med vara!! Inkl. sakspapir til vara.

 

Forfall medlemmer arbeidsutvalet:

Vara: 1. Frank Urke.– 2. Per Even Brautehaug.

 

Forfall frå leiarar i gruppene: Ein annan frå gruppa då møte!

 

VEL MØTT!

 

Ørskog            , 15.02.2019               ØIL – Ragnar Bakken - leiar -           styre øil 270219

 

 

 

Besøk supportersida
Link til "Murerane.com"